Figo.Pay

Program Loialitate Figo.Pay Cashback

Sectiunea 1 – Informatii Generale

1.1    Prezentul Regulament al Programului de loialitate “Figo.Pay Cashback” (denumit in continuare „Regulamentul”) are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile obligatorii pentru toti participantii la Programul de loialitate “Figo.Pay Cashback” (denumit in continuare “Figo.Pay Cashback”, “Program de loialitate Figo.Pay” sau „Programul”) initiat de Medeva Fintech S.A.

1.2    Figo.Pay Cashback se adreseaza clientilor persoane fizice posesori ai cardurilor bancare din Romania, astfel cum sunt acestia identificati de Organizator (definit in continuare). Programul permite participantilor sa obtina reduceri sub forma de cashback (denumit in continuare “bani inapoi pe card”) sau alte forme de reduceri (de tipul vouchere/coduri de reducere, produse sau servicii cadou, denumite in continuare “Oferte Cadou”) pentru achizitiile efectuate de acestia la Comerciantii listati in aplicatie inrolati in programul Figo.Pay Cashback (denumiti in continuare “Comercianti parteneri”), care furnizeaza Oferte (astfel cum sunt definite in continuare).

1.3    Lista indicativa a Comerciantilor parteneri inrolati in Programul de loiailitate Figo.Pay Cashback este publicata si actualizata periodic pe https://figopay.ro

Sectiunea 2 – Organizatorul Figo.Pay Cashback

2.1    Figo.Pay Cashback este un Program de loialitate organizat si desfasurat de catre Medeva Fintech S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 72, Bloc J3C, Tronson 2, Etaj 5, Sector 3, Cod Postal 031725, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/6367/2019, CIF RO 41112389, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 100.000 RON, avand numar de Operator de date cu caracter personal 2484 din 10.02.2022 (denumita in continuare “Medeva” sau “Organizatorul”).

2.2        Pentru organizarea acestui Program de loialitate Medeva coopereaza cu Smart Fintech S.R.L. ce va furniza servicii de informare cu privire la conturi pentru clientii Medeva, prin integrarea Smart Accounts cu programele informatice ale acestuia. Serviciile de informare cu privire la conturi vor fi furnizate sub forma tranzacțiilor Smart Accounts (TSA). Serviciile disponibile prin intermediul platformei Smart Accounts sunt furnizate de catre societatea Smart Fintech S.R.L., autorizata de Banca Naționala a Romaniei ca institutie de plată ce poate desfasura servicii de initiere a platii, inscrisa în Registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei, respectiv în Registrul central electronic tinut de Autoritatea Bancara Europeana sub nr. IP-RO-0011/02.04.2021.

2.3    Prin participarea in Programul de loialitate Figo.Pay Cashback toti participantii declara ca sunt de acord cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament, in conformitate cu prevederile sale si cu conditiile specifice fiecarei Oferte, toate aceste elemente fiind obligatorii.

2.4    Regulamentul este disponibil pe site-ul https://figopay.ro/


Sectiunea 3 – Aria de desfasurare si durata programului Figo.Pay Cashback

3.1    Programul de loialitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in concordanta cu prezentul Regulament, pana la data la care MEDEVA decide incetarea Programului, cu informarea prealabila a participantilor.

3.2    Data incetarii Programului de loialitate va fi comunicata pe site-ul: https://figopay.ro


Sectiunea 4 – Dreptul de participare si modalitatea de inregistrare in programul de loialitate Figo.Pay Cashback

4.1        In Programul de loialitate Figo.Pay Cashback pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Detin un card bancar de debit Visa/Mastercard emis de o banca din Romania, inclusiv Revolut, atasat unui cont curent de card in Lei (denumit in continuare “Cardul”). Sunt excluse din Programul de loialitate cardurile business si cardurile expirate.
 2. Se inregistreaza in Programul de loialitate Figo.Pay Cashback prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament;
 3. Accepta ofertele publicate in aplicatia mobila Figo.Pay si conditiile specifice aferente respectivei Oferte; in acest sens, participantul achizitioneaza cu Cardul produsele si/ sau serviciile aferente Ofertei, plata fiind efectuata in locatia fizica a Comerciantului partener si/sau in magazinul online (in cazurile in care conditiile Ofertei includ si achizitiile online);
 4. Si-a exprimat sau isi exprima acordul pentru scopurile mentionate la art. 11.3 din prezentul Regulament.

4.2    Fiecare participant care indeplineste in mod cumulativ conditiile prevazute la punctul 4.1 de mai sus beneficiaza de primirea sumei aferente Ofertei in LEI, ca suma fixa sau procent din valoarea tranzactiilor aferente cumparaturilor efectuate („Bani inapoi pe card”), sau, dupa caz, de reducerea/codul de reducere/produsele/ serviciile cadou aferente Ofertei Cadou, asa cum este descris in termenii si conditiile Ofertei.

4.3    In situatia in care Organizatorul identifica suspiciuni de frauda sau utilizarea abuziva a Programului de loialitate de catre participanti isi rezerva dreptul de a elimina participantii din Programul de loialitate, limitandu-le accesul la Ofertele incluse in Program si de a retine sumele neplatite aferente Ofertelor sau sa solicite respectivului participant returnarea sumelor aferente Ofertei. Participantii eliminati din Programul de loialitate Figo.Pay Cashback nu vor mai avea dreptul de a primi sumele aferente Ofertelor Bani inapoi sau sa beneficieze de Ofertele Cadou.

4.4    Participantii se pot inregistra in Programul de loialitate prin instalarea aplicatiei mobile Figo.Pay, ce poate fi descarcata din Google Store si AppStore.

4.5    Pentru inregistrarea in Programul de loialitate participantii trebuie:

 1. a)      Sa isi creeze un cont in aplicatia mobila Figo.Pay;
 2. b)      Sa inroleze cardul bancar emis CEC Bank in aplicatia mobila Figo.Pay;
 3. c)       Sa accepte furnizarea informatiilor legate de conturi in afara sectorului bancar;
 4. d)      Sa accepte termenii si conditiile Programului de loialitate;

 1. Ofertele din cadrul Figo.Pay Cashback

4.6    Participantii pot beneficia de oferte de la Comerciantii listati in aplicatie (denumite in continuare “Oferta” care pot fi de tipul „ Bani inapoi pe card” sau „Oferta Cadou”).

4.7    Ofertele sunt disponibile in aplicatia mobila Figo.Pay in sectiunea comercianti.

4.8    Participantii achizitioneaza produsele si/sau serviciile incluse in Oferta platind cu Cardul la un Comerciant partener in cadrul perioadei de valabilitate a Ofertei, in locatiile fizice si/sau in magazinele online (in cazurile in care termenii si conditiile Ofertei prevad si posibilitatea de a achizitiona online). In momentul efectuarii platii cu Cardul, Participantul plateste pretul integral al produselor si/sau serviciilor. Sumele aferente Ofertelor “Bani inapoi pe card” vor fi virate in contul participantului, in termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei la Comerciant. Intervalul de timp intre data efectuarii tranzactiei si data afisarii informatiilor cu privire la suma aferenta Ofertei “Bani inapoi pe card” poate varia in functie de termenii si conditiile descrise in Oferta, dar nu poate depasi 10 de zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei la Comerciant. In momentul efectuarii tranzactiei nu este necesara informarea de catre participant a personalului Comerciantului partener cu privire la utilizarea Ofertei “Bani inapoi pe card”.

4.9    Descrierea Ofertei va include cel putin urmatoarele informatii:

 1. a)      Valoarea sumei care va fi restituita participantului (ca procent din suma totala platita sau ca suma fixa) in cazul Ofertelor “Bani inapoi pe card”;
 2. b)      Cadoul oferit la indeplinirea conditiilor specificate (reducerea procentuala, valorica sau descrierea produsului sau serviciului oferit cadou) si perioada in care cadoul trebuie valorificat, in cazul Ofertelor Cadou;
 3. c)       Perioada de valabilitate a Ofertei (Bani inapoi sau Cadou);
 4. d)      Locatia fizica si/ sau magazinele online in care Oferta este disponibila;
 5. e)       Alte conditii specifice obtinerii sumei aferente Ofertei “Bani inapoi pe card” sau a Ofertei Cadou la 

4.10  Valoarea totala a sumelor aferente Ofertelor Bani inapoi pe care un participant le poate primi in cadrul Programului de loialitate este limitata, si nu va depasi in nicio situatie suma de 1000 de lei.

4.11  Valoarea sumei aferente Ofertei “Bani inapoi pe card” va fi calculata numai luand in considerare achizitiilor platite cu Cardul. Reducerea nu se aplica platilor efectuate partial sau total de catre participanti prin alte mijloace non-cash, cum ar fi cardurile cadou, cupoanele de reducere etc. Oferta nu se aplica nici in cazul platilor efectuate cu portofel electronic (de ex.: Pay Pal, etc.). In aceasta situatie Medeva nu are informatiile necesare disponibile cu privire la Comerciantii parteneri. Conditiile mentionate in cadrul acestui articol se aplica si in cazul Ofertelor Cadou.

4.12  Ofertele pot fi valorificate de la data inceperii periodei de valabilitate a Ofertei pana la sfarsitul acesteia. Platile efectuate in afara periodei de valabilitate nu confera participantului dreptul de a primi suma aferenta Ofertei “Bani inapoi pe card” sau drepturile aferente Ofertelor Cadou.

4.13  In descrierea detaliata a Ofertei, Comerciantii listati in aplicatie pot include limitari (de ex.: cu privire la locatiile in care Oferta este disponbila, daca aceasta poate fi utilizata o data sau in mod repetat etc.).

4.14  Oferta trebuie utilizata direct la Comerciantul partener. Tranzactiile efectuata de o companie care intermediaza vanzarea respectivelor produse si/sau servicii nu vor oferi dreptul de a beneficia de suma aferenta Ofertei (de ex.: agregatoare de oferte, cupoane de reducere etc.).

4.15  Sumele aferente Ofertelor “Bani inapoi pe card” vor fi virate in contul participantului, in termen de 7 zile lucratoare de la data ultimei tranzactii la Comerciantii parteneri.

4.16  Suma aferenta Ofertei “Bani inapoi pe card” va fi virata in contul participantului atasat Cardulului.

4.17  In aplicatia mobila Figo.Pay in sectiunea Figo.Pay Cashback, „Bani de primit” participantii vor fi informati cu privire la:

 1. Valoarea totala a sumei aferente pe care urmeaza sa o primeasca in luna curenta pentru luna anterioara, impartita pe fiecare tranzactie in parte, in cazul ofertei Bani inapoi;
 2. Istoricul cu valoarea sumelor primite in lunile anterioare impartite pe fiecare tranzactie in parte, in cazul ofertei Bani inapoi.

Intervalul de timp intre data efectuarii tranzactiei si data afisarii informatiilor poate varia in functie de procesarea tranzactiilor de catre Comerciantii parteneri, dar nu poate depasi 3 de zile lucratoare.


Sectiunea 5 – Comerciantii listati in aplicatie

5.1    Achizitiile la Comerciantii listati in aplicatie sunt guvernate de termenii comerciali aplicabili respectivelor industrii si/ sau de regulile si reglementarile aplicabile Comerciantilor listati in aplicatie.

5.2    Organizatorul isi declina responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si/sau a serviciilor furnizate de Comerciantii listati in aplicatie prin Oferte sau cu privire la informatiile incluse in alte oferte publicate pe website-urile acestora si in ale materiale promotionale.

5.3    Reclamatiile cu privire la un produs si/sau serviciu, precum si returul produselor sunt guvernate de regulile Comerciantilor listati in aplicatie. In situatia in care un participant returneaza un produs catre un Comerciant listati in aplicatie in conformitate cu politica de retururi si de garantie a acestuia, se pot individualiza 2 situatii:

5.3.1 Particiantul nu a primit suma aferenta Ofertei “Bani inapoi pe card”, caz in care aceasta suma nu va mai fi virata in contul participantului; similar, daca tranzactia nu a condus la indeplinirea criteriilor in vederea accesarii ofertei, aceasta nu va putea fi accesata.

5.3.2 Participantul a primit suma aferenta Ofertei “Bani inapoi pe card”, caz in care contravaloarea acesteia va fi compensata din utilizarea viitoare a Programului de catre participant, fiind afisata suma aferenta cu “─“. Similar, daca tranzactia nu a condus la indeplinirea criteriilor in vederea accesarii ofertei, acesta nu va putea fi accesata.


Sectiunea 6 – Intrebari si reclamatii privind Programul de loialitate

6.1    Participantii pot adresa intrebari sau reclamatii cu privire la Programul de loialitate la Center-ul FIGO.PAY accesibil la numarul 021/9428, in intervalul 09:00 – 18:00, de L – V, sau la: suport@figopay.ro


Sectiunea 7 – Modificarea si suspendarea/ incetarea Programului de loialitate

7.1    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oricand pe durata Programului de loialitate, orice modificare fiind adusa la cunostinta participantilor pe https://figopay.ro cu 5 zile lucratoare inainte ca modificarile propuse sa isi produca efectele.

7.2    Programul de lolialitate poate fi suspendat sau incetat in urmatoarele situatii:

 1. a)             La initiativa Organizatorului, cu informarea prealabila a participantilor conform punctului 7.1;
 2. b)             In cazul unui eveniment de forta majora;
 3. c)              Daca Programul de loialitate va incalca prevederi legale viitoare.

7.3    Modificarea, suspendarea sau incetarea Programului de loialitate poate fi dispusa oricand de catre Organizator in vederea respectarii prevederilor legale si/sau de reglementare si, in aceasta situatie isi va produce efectele de la momentul publicarii acestora pe https://figopay.ro

 

Sectiunea 8 – Retragerea din Programul de loialitate

8.1    Un participant se poate retrage oricand din Programul de loialitate. Acesta are optiunea “Sterge contul” in aplicatia Figo.Pay, in sectiunea “Profil”.

8.2    Retragerea participantului din Programul de loialitate, nu afecteaza plata de catre Organizator a sumei totale corespunzatoare lunii anterioare aferente Ofertelor “Bani inapoi pe card”, aceasta fiind virata in contul participantului conform Sectiunii 4 – Dreptul de participare si modalitatea de inregistrare in Figo.Pay Cashback, litera D – Suma aferenta Ofertelor “Bani inapoi pe card”, articolele 4.17 si 4.18 din prezentul Regulament. Solicitarea de retragere a participantului duce totusi la pierderea posibilitatii de valorificare a Ofertelor Cadou obtinute, dar neutilizate.

8.3    In cazul ofertelor, posibilitatea de utilizare a acestora inceteaza in momentul retragerii din Programul de loialitate.

8.4    In situatia in care participantul incheie relatia contractuala cu emitentul cardului inainte de a primi sumele aferente Ofertelor, acestea sunt pierdute.


Sectiunea 9 – Taxe si impozite

9.1    Organizatorul nu are obligatia calcularii si retinerii impozitelor aferente Ofertelor.


Sectiunea 10 – Litigii

10.1   Eventualele neintelegeri aparute intre MEDEVA şi participantii din Program, inclusiv in legatura cu acordarea sumelor aferente Ofertei se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

10.2  Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.


Sectiunea 11 – Prevederi finale

11.1  Regulamentul este disponibil pe http://figopay.ro

11.2 Aspectele privind prelucrarea datelor personale in legatura cu programul Figo.Pay Cashback prezentate in cadrul procesului de inregistrare in program se regasesc si la adresa web: http://figopay.ro

11.3  Fiecare participant in Programul de loialitate este considerat ca fiind in cunostinta de cauza cu privire la continutul Regulamentului. Prin participarea la Programul de loialitate, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament si a Ofertelor acceptate.

11.4  In cazul tranzactiilor care au loc in situatia pierderii, utilizarii eronate, furtului sau fraudarii Cardurilor, participantii nu beneficiaza de suma aferenta Ofertei corespunzatoare respectivelor tranzactii.

11.5  Regulamentul de functionare al Programului de loialitate este stabilit exclusiv de Medeva Fintech S.A., iar CEC Bank nu va fi tinuta responsabila pentru obligatii aferente tertilor. CEC Bank, in calitate de institutie de credit emitenta a cardului, nu are nici o responsabilitate pentru eventuale daune, prejudicii sau pierderi ale clientilor, care deriva din utilizarea prevederilor prezentului Program de loialitate.

11.6  Prezentul Regulament este valid si intra in vigoare pentru participanti incepand cu data de 17.07.2023.